RV  TTL dňa 18.6.2024 prerokoval nešportové správanie hráča Milana Sedláka na stretnuti 1.ligy  Esá vs Prima dňa 17.6.2024.

Hráč Milan Sedlák sa v uvedenom stretnutí správal nešportovým a nebezpečným spôsobom – hodením tenisovej rakety na súperovú stranu kurtu.
Z uvedeného dôvodu RV TTL udeluje hračovi Milanovi Sedlakovi napomenutie.
 
Upozornenie:
apelujeme na hráčov aby sa na kurtoch vyvarovali agresivným prejavom a vulgárnostiam. 
 
RV TTL  predseda P.Diener
 
TRNAVSKÁ TENISOVÁ LIGA