upozornenie a tresty 2022

!!!!!!!!!!

RV  TTL na základe preverených skutočností v stretnutí družstiev J.Bohunice versus TSN Lokotka dospel k nasledujúcemu rozhodnutiu:
Nakoľko sa kapitáni oboch tímov nedohodli na vyriešení situácie v danom stretnutí, RV TTL rozhodol v zmysle SaHP (B / III. bod 6.) , a stretnutie vo dvojhre medzi hráčmi Drobný / J.B./ vs Chromek /TSN/ skrečuje v prospech hráča TSN.
Zároveň RV TTL považuje za neprijateľné následné urážlivé vyjadrenie hráča M.Drobného o členoch RV TTL a tiež o vyhrážkach na adresu kapitána TSN!!!
Uvedené skutočnosti sú neprijateľné a nedôstojné histórii TTL a preto RV TTL v rámci svojej kompetentnosti a v rámci SaHP rozhodol nasledovne:
Hráč Miloš Drobný z družstva J.Bohunice má zastavenú činnosť na dve súťažné stretnutia s platnosťou od 18.7.2022.

 

!!!!!!!!!!

Na základe viacerých sťažností na správanie hráčov na kurtoch počas zápasov TTL, RV TTL vyzýva hráčov k dodržiavaniu pravidla B/VIII/3 SaHP TTL.
RV TTL na svojom zasadnutí dňa 24.5.2022 rozhodol napomenúť hráča Cavernu Milana Fandla za jeho správanie v zápase 2.kola 1.ligy proti družstvu Geotherm.
V prípade opakovaného porušenia tenisovej etiky a správania sa na kurte bude mu zápas (bez ohľadu na výsledok) skontumovaný v prospech súpera.
RV TTL

 

TRNAVSKÁ TENISOVÁ LIGA