Riadiaci výbor TTL

trnavskatenisliga@gmail.com

predseda
Pavel Diener ( 0905 341 571 ) – pavel.diener@gmail.com

admin
Martin Lackovič ( 0908 768 508 ) – naash.tips@gmail.com

členovia
Adrian Gabriel ( 0905 566 788 ) – adrian@puky.sk
Otokar Majba ( 0903 453 982 ) – oto.majba@gmail.com
Silvia Bodoriková ( 0908 773 655 ) – silvia.bodorikova@uniba.sk

čislo učtu TTL – SK87 8360 5207 0042 0318 8734
 
 
rozpočet 2023
Zostatok 202291 €
štartovné5 315 €
celkovo príjem5 406 €
Turnaje TTL 
2023 (10 turnajov) 
Prenájom kurtov1500 €
Trofeje (poháre)703 €
Občerstvenie1124 €
Loptičky426 €
Ceny241 €
celkovo3 994 €
Záverečné VZK 
Trofeje (poháre)456 €
Ceny30 €
občerstvenie90€
celkovo798 €
administratíva325 €
sponzorskéPacific /do cien/
celkovo výdaj4 895 €
   
Zostatok 2023511 €
rozpočet 2022
Zostatok 202139 €
štartovné4 857 €
celkovo príjem4 896 €
Turnaje TTL 
2022 (10 turnajov) 
Prenájom kurtov1018 €
Trofeje (poháre)856 €
Občerstvenie1216 €
Loptičky512 €
Ceny445 €
celkovo4 047 €
Záverečné VZK 
Trofeje (poháre)511 €
Ceny287 €
celkovo798 €
administratíva110 €
zsponzorské+ 150 €
celkovo výdaj4 885 €
   
Zostatok 202291 €
rozpočet 2020 
Zostatok 2019574 €
štartovné2 667 €
celkovo príjem3 241 €
Turnaje TTL 
2020 (9 turnajov) 
Prenájom kurtov550 €
Trofeje (poháre)575 €
Občerstvenie579 €
Loptičky418 €
Ceny353 €
celkovo2 475 €
Záverečné VZK 
Trofeje (poháre)355 €
Ceny266 €
celkovo621 €
administratíva23 €
sponzor Geo, Mbank100 €
celkovo výdaj3 019 €
   
Zostatok 2020222 €
rozpočet 2021
Zostatok 2020222 €
štartovné3 080 €
celkovo príjem3 302 €
Turnaje TTL 
2021 (10 turnajov) 
Prenájom kurtov725 €
Trofeje (poháre)671 €
Občerstvenie685 €
Loptičky340 €
Ceny156 €
celkovo2 577 €
Záverečné VZK 
Trofeje (poháre)395 €
Ceny297 €
občerstvenie65 €
celkovo757 €
administratíva59 €
zisk /sponzorské/+ 130 €
celkovo výdaj3 263 €
   
Zostatok 202139 €
TRNAVSKÁ TENISOVÁ LIGA