Riadiaci výbor TTL

trnavskatenisliga@gmail.com

predseda
Pavel Diener ( 0905 341 571 ) – pavel.diener@gmail.com

admin
Martin Lackovič ( 0908 768 508 ) – naash.tips@gmail.com

členovia
Adrian Gabriel ( 0905 566 788 ) – adrian@puky.sk
Otokar Majba ( 0903 453 982 ) – oto.majba@gmail.com
Milan Fandl ( 0905 108 506 ) – milanfandl10@gmail.com
Silvia Bodoriková ( 0908 773 655 ) – silvia.bodorikova@uniba.sk

čislo učtu TTL – SK87 8360 5207 0042 0318 8734
 
 
rozpočet 2020 
Zostatok 2019574 €
štartovné2 667 €
celkovo príjem3 241 €
Turnaje TTL 
2020 (9 turnajov) 
Prenájom kurtov550 €
Trofeje (poháre)575 €
Občerstvenie579 €
Loptičky418 €
Ceny353 €
celkovo2 475 €
Záverečné VZK 
Trofeje (poháre)355 €
Ceny266 €
celkovo621 €
administratíva23 €
sponzor Geo, Mbank100 €
celkovo výdaj3 019 €
   
Zostatok 2020222 €
TRNAVSKÁ TENISOVÁ LIGA