S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dlhoročný člen našej tenisovej rodiny 

Jožko Vranovič

nás navždy opustil dňa 31.7.2023 vo veku 61 rokov.

 

Posledná rozlúčka bude dňa 4.8.2023 o 14:30 na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave.

 

Jožko odpočívaj v pokoji a veríme, že tam hore práve pripravuješ tenisové dvorce na tvoj ďalší veľký zápas. ♥

 

 

Jožko Vranovič
TRNAVSKÁ TENISOVÁ LIGA